قوانین سایت

قوانین سایت

بهره مندی بهتر و بیشتر از خدمات وب سایت پلاستیک شبستری در گرو دقت و توجه به قوانین و مقررات است.
1. تمامی محتویات و اطلاعات و عکس محصولات درج شده در این وب سایت زیر نظر مجموعه پلاستیک شبستری بوده و این فروشگاه در راستای بروزرسانی این محتویات دائما در تلاش است.
2. تمامی محتویات این وب سایت صرفا جهت استفاده شخصی و غیر تجاری خواهد بود و هرگونه سوء استفاده از این محتویات ضمانت اجرایی قانونی در پیش خواهد داشت.
3. مجموعه پلاستیک شبستری در حفظ اطلاعات پنل کاربری مشتریان نیز کوشاست و حتی المقدور این اطلاعات را در اختیار غیر قرار نخواهد داد.
4. حق بهره مندی و مالکیت معنوی این وب سایت متعلق به پلاستیک شبستری است و هرگونه سوء استفاده پیگرد قانونی دارد.