معرفی تکنیکهای پوشش دهی تحت خلأ

پوشش دهی تحت خلأ عبارت است از ایجاد یک پوشش ( فلزی، آلیاژی، سرامیکی و …. ) بوسیله ترتیب نمودن بخارات ایجاد شده تحت شرایط خلأ از ماده مورد نظر، بر روی یک پایه (سابستریت) مناسب.
اصول کلی روش به این صورت است که ابتدا در محفظه ای قطعات اولیه بدون پوشش، در مکانهای۰ پاسکال ) / مخصوص خود قرار گرفته و به کمک واحد تولید خلأ ( پمپ خلأ ) میزان خلأ لازم (حدود ۰۰۰۱ایجاد می گردد. سپس به روش مناسبی (حرارت دهی توسط رشته مقاومت دار، بمباران یونی و یا الکترونی )فلز یا هرجس می را که باید بر روی سطح مورد نظر ( سابستریت ) بنشانند از حالت جامد بصورت بخار تبدیل مینمایند.
بدلیل کم بودن دمای سابستریت نسبت به بخارات ایجاد شده، فلز یا جسم مورد نظر بر روی سابستریت تغییر حالت داده و مجدداً به شکل جامد تبدیل می شود. بدین صورت روکش فلزی یا پوشش مورد نظر بر روی سابستریت تشکیل میگردد.
تفاوت روشهای مختلف پوشش دهی تحت خلأ عمدتاً در نحوه تهیه بخارات جسم پوشش دهنده و نیز چگونگی نشاندن آن بر روی سطح سابستریت ( جسمی که پوشش داده می شود ) میباشد.
روش مورد استفاده در واحد حاضر، تکنیک پوشش دهی فی زیکی تحت خلا با بکار گیری المنت حرارتی بعنوان منبع تبخیر فلز میباشد

36 نظر

 1. تعقيب: cialis tablets for sale

 2. تعقيب: cialis canada cheap

 3. تعقيب: cheap generic viagra canada

 4. تعقيب: discount cialis online

 5. تعقيب: best pills for ed

 6. تعقيب: cheap viagra online in the uk

 7. تعقيب: viagra cheap online

 8. تعقيب: viagra sale london

 9. تعقيب: real legit online casino

 10. تعقيب: 50mg viagra

 11. تعقيب: prices cialis

 12. تعقيب: 5mg cialis from canada

 13. تعقيب: viagra tablets 25mg

 14. تعقيب: best video slot app iphone

 15. تعقيب: male enhancement pills cialis

 16. تعقيب: cialis company

 17. تعقيب: viagra sale pharmacy

 18. تعقيب: viagra pill for men

 19. تعقيب: can you buy over the counter viagra in canada

 20. تعقيب: meritroyalbet

 21. تعقيب: meritking

 22. تعقيب: elexusbet

 23. تعقيب: meritking

 24. تعقيب: eurocasino

 25. تعقيب: madridbet

 26. تعقيب: eurocasino

 27. تعقيب: trcasino

 28. تعقيب: elexusbet

 29. تعقيب: trcasino

 30. تعقيب: tombala siteleri

 31. تعقيب: tombala siteleri

 32. تعقيب: meritroyalbet

 33. تعقيب: meritroyalbet

 34. تعقيب: meritroyalbet

 35. تعقيب: buy viagra cheap canada

 36. تعقيب: meritroyalbet